Cán bộ, giáo viên phòng trong lễ khai giảng các lớp ngoại ngữ